אמצעים ברשות העמותה: בבעלות העמותה מטוס ספורט קל סימולטור טיסה האנגר ללימודי קרקע מטוס כפיר ומטוס קל המשמשים ללימודי מורשת חדר לימוד מורשת התנהלות כספית של העמותה כארגון חברתי הנתמך ע"י המגזר העסקי והציבורי, אנו מאמינים בשקיפות מלאה של הפעילות הכספית של העמותה. אנו מוצאים לנכון  להזמין את כל מי שמעונין, לעיין במסמכי העמותה ובדוחות הכספיים שלה, הנמצאים במשרדי העמותה. הפעילות הכספית של העמותה  מבוקרת ומנוהלת ע"י משרד רואה חשבון יוסף ושות' מראשון לציון. העמותה אינה משלמת שכר לאיש מפעיליה הפועלים כולם על בסיס התנדבותי. הכנסות העמותה מתבססות על תרומות מאנשים פרטיים  וארגונים שונים. ההוצאות העקריות של העמותה הן תשלום עבור שעות הטיסה הנדרשות לצורך הוצאת רישיון טיס, שעלותן נאמדת ב- 60000 ₪ לכל מתלמד.   אישורים    

(ניתן להקליק על האישור כדי להורידו למחשב בקובץ PDF)

-אישור ניכוי מס במקור וניהול פנקסי חשבונות

- מס הכנסה -תרומות לעמותת יעלים מוכרות לצורכי מס, ע"פי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה.

-אישור מלכ"ר – אישור על מוסד ציבורי ממס ערך מוסף (מע"מ) – טופס 805.

-אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2013.

-עמותת יעלים (ע"ר) רשום אצל רשם העמותות.  

פרטי חשבון בנק- תרומות ניתן  להעביר לזכות עמותת יעלים - ראשון לציון בנק לאומי, סניף שער ראשון  מס' 944, חשבון מס' 37430/34

61.jpg
סעיף 46
עזור להם